Bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015

Đinh Thị Bích Châu
Đỗ Hoàng Linh Chi
Đại uý Trần Xuân Hải
Trần Văn Hậu
Nguyễn Thế Hoàn
Lý Hoàng Nam
TS. Nguyễn Xuân Nhiệm
Thượng uý Trần Thanh Luân
Đinh Xuân Tân
Hà Anh Tuấn
Nguyễn Thuỷ Tiên
Nguyễn Duy Thanh
Phan Thị Hà Thanh
Lê Yên Thanh
Nguyễn Thái Thành
Đại uý Ngô Ngọc Trân
TS. Trần Hà Liên Phương
Phan Thanh Sang
Đại uý Phạm Văn Sơn
Nguyễn Thị Hồng Vức
Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Ngày 24/02/2016, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất. Tiền Phong giới thiệu tóm tắt thành tích 20 gương mặt được đề cử.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.