Bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016

Vũ Xuân Trung -  Học tập
Đinh Thị Hương Thảo -  Học tập
Nguyễn Lạc Hà -  Nghiên cứu khoa học
Trần Xuân Bách -  Nghiên cứu khoa học
Tạ Đình Huy -  Lao động - Sáng tạo
Nguyễn Văn Thiết -  Lao động - Sáng tạo
Đào Xuân Hoàng -  Lao động - Sáng tạo
Lương Tú Anh -  Kinh doanh – Quản lý
Giàng Seo Châu -  Kinh doanh – Quản lý
Hoàng Anh Tuân -  Kinh doanh - Quản lý
Nguyễn Nhật Quang -  An ninh Trật tự
Hoàng Anh Tuấn -  An ninh Trật tự
Lê Kiếm Sơn -  Quốc Phòng
Phạm Xuân Hoàn -  Quốc Phòng
Nguyễn Thị Kim Đoan -  Hoạt động xã hội
Đỗ Thuý Hà -  Hoạt động xã hội
Lê Văn Công -  Thể dục Thể thao
Phạm Phước Hưng -  Thể dục Thể thao
Trần Lê Quang Tiến -  Văn hoá Nghệ thuật
Ninh Đức Hoàng Long -  Văn hoá - Nghệ thuật
Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Ngày 23/02/2017, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất. Tiền Phong giới thiệu tóm tắt thành tích 20 gương mặt được đề cử.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Mỗi lĩnh vực chọn một ứng viên.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.